'מתחייבים להתחיל דיאטה, אבל ממחר'
מועדון ארוחת הבוקר