עד כמה שותפים הערבים לשיח התקשורתי הישראלי?
ינון מגל ובן כספית