"אנשים לא הולכים להצביע ומבזבזים ימי עבודה"
איפה הכסף