למה נתן אשל כותב ב'הארץ'? כי ב'ישראל היום' הם שמרנים
מועדון ארוחת הבוקר