כמה כבר אפשר לצפות מילדה לזכור מהאירוע הטראומטי?
אילה חסון