"במגזר החרדי לא מחנכים לגבי הסכנות"
ינון מגל ובן כספית