מאזין: ענת דוידוב וינון מגל הם שהעלו את סיפור האונס בבנימין לכותרות
גיא פלג