שר החינוך פרץ: "אציע לבנט ולשקד מקומות בכירים במפלגה"
הקבינט