"עוברים על הילדה דברים קשים מאוד"
בן כספית ואריה אלדד