למה אין בכל הגנים בתל אביב מרחב מוגן?
אדוני ראש העיר