"מדינת המוצא שלהם היא ישראל כי הם נולדו כאן"
אראל סג"ל