"קנאים. עוד לא נכנסתי וכבר מרכלים"
מועדון ארוחת הבוקר