"מה אתה עושה בתוכניות שלך אם לא להיכנס בערבים?"
ינון מגל ובן כספית