"אתחיל את הבדיקות, ונראה לאן זה מתקדם"
ינון מגל ובן כספית