"אני כמעט בטוח שאת הכל הוא עושה באישור אביו"
זהבי עצבני