מרחיקים מהבנקים את הכוחות הטובים ביותר במשק
איפה הכסף