"הסינים צריכים את האמריקאים יותר מאשר להיפך"
איפה הכסף