"יתכן שזו המערכה האחרונה של העבודה"
ינון מגל ובן כספית