"אנחנו עובדי אדמה - לא באנו ממדינה מפונקת"
יורם שפטל