"הפוליטיקאים שלנו עלולים לעשות רווח מהמקרה"
יורם שפטל