"היזהרו מהתייבשות! בגיל מבוגר יש לנו ירידה בתחושת הצמא"
למבוגרים בלבד