"שמן קוקוס משפר הפרעות בריכוז? אם זה נכון, אני כורת את ראשי"
פרופ' רפי קרסו