"עצירות אחרי ניתוחים היא בעיה נדירה אך קיימת"
פרופ' רפי קרסו