"מה אם זה היה קורה לאחד מילדיי?"
ינון מגל ובן כספית