"לסלומון טקה היו 14 תיקי חקירה"
רון קופמן וינון מגל