"לסלומון טקה היו 14 תיקי חקירה"
ינון מגל ובן כספית