"פיקוח ותקנים לפיקוח זה הדבר הכי חשוב ודחוף"
תחשבו טוב