"אין קשר בין הנזק שנגרם לנו לבין כספי הביטוח שנקבל"
איפה הכסף