"חבורת האפסים בעיתונות רק רוצה לצאת פוליטיקלי קורקט"
אראל סג"ל