"רכילות דוחה ברמה הכי נמוכה שאפשר להעלות על הדעת"
יורם שפטל