"תעלול לא מוצלח במיוחד ומגוחך עד אימה של אהוד ברק"
יורם שפטל