"להשפעות סביבתיות ישנה השפעה על ביטוי גנים"
תחשבו טוב