"נעשה לו עוול איום ונורא והניצחון שלו מאוד חשוב"
אראל סג"ל