"מי היא לכל הרוחות!? מה תרומתה לתרבות?"
זהבי עצבני