"הקליטה שלהם הייתה פושעת בענייני חינוך ודיור"
זהבי עצבני