"בסוף אתם עובדים עם הכסף שלנו. אל תעבדו עלינו"
איפה הכסף