"תנו לכרמל מעודה לפגוע בעצמה. זכותה"
מועדון ארוחת הבוקר