"ביבי חף מאידאולוגיה ולכן אי אפשר לבוא אליו בטענות"
ינון מגל ובן כספית