"יישוב בגודל ירושלים או תל אביב"
בן כספית ואריה אלדד