"מגיע להם עונש - אולי להשעות אותם מהרדיו"
יורם שפטל