"נתניהו שינה לחלוטין את פני הכלכלה הישראלית"
יורם שפטל