תעלומה: מזג האוויר גורם לשרפות ליד בתי מגורים
יורם שפטל