"ראוי שהמשפחה תהיה חשופה לחומרי החקירה"
בן כספית ואריה אלדד