"החיבור נכון, אבל האם הוא יביא קולות מן הימין?"
ניסים משעל