"70% מהילדים עד גיל 13 נחשפו לפורנוגרפיה"
מיכל דליות