"פרץ היה חייב להמציא סיפור חדש שיביא מצביעים"
איפה הכסף