"אני לא בטוח שצריך לחזור על האמירה הזו"
בן כספית ואריה אלדד