כולם מדברים על פוליטיקה, אף אחד לא מדבר עלינו
זהבי עצבני