קבלו את מחיית השפה העברית, נועה קירל
מועדון ארוחת הבוקר