עזבו את החוק - עשו מעשה טוב לפנים משורת הדין
גיא פלג