"אי אפשר להתעלם מהשחיתות המוסרית של סתיו שפיר"
יורם שפטל